Sử dụng công cụ SMS Solid tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

Hướng dẫn gửi tin nhắn để tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng bằng công cụ SMS Solid.

Lưu ý khi sử dụng: tất cả các mạng đều chặn spam tin nhắn, nên việc anh chị gửi nhiều tin nhắn trong thời gian ngắn đều bị hạn chế. Anh chị vui lòng vào trong group để em hỗ trợ làm sao gửi tin nhắn hiệu quả. Cái này không tiện công khai.

Ngoài ra, chính là nếu mua Dcom nên mua Dcom đa mạng.

Tags: hướng dẫn sử dụng công cụ sms solid, công cụ sms solid, cách dùng sms solid hiệu quả

Chat Zalo