Telesales trong bán bất động sản

Sau bước quản lý trong việc đăng tin rao vặt bất động sản, thì công việc bạn cần phải làm là telesales để bán bất động sản. Nếu ai bảo đây là làm phiền người khác thì thôi, khỏi đọc cho mất thời gian. Cung cấp thông tin và giới thiệu thông tin tới người cần thì không có gì là làm phiền cả. Mặc dù có làm phiền nhiều người thật, nhưng cách bạn bắt đầu câu chuyện có đáng ghét hay không.

1. Bạn đã hiểu dự án bất động sản hay chưa?

Bạn sẽ cần phải tìm hiểu dự án bất động sản, xem có lý do gì để bán được cho khách hàng. Các yếu tố đặc biệt hơn khiến khách hàng quan tâm đến dự án bất động sản này.

Bạn là bạn, không phải chỉ vì cùng phòng làm như vậy bán được nhiều thì mình cũng làm như vậy.

2. Chuẩn bị lời giới thiệu

  • Làm nam thì giới thiệu như nào, là nữ thì giới thiệu ra sao.
  • Nên chào như thế nào đầu tiên.
  • Nên bắt đầu giới thiệu dự án như thế nào.

3. Cây tình huống

Mỗi khách hàng nghe máy sẽ có những phản ứng khác nhau, từ đó bạn sẽ cần chuẩn bị các câu để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhiều khi giới thiệu xong liền một mạch, sau đó không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện cả.

Rồi mỗi vấn đề, nếu khách hàng quan tâm thì sẽ trả lời như thế nào nào? Ghi lại thắc mắc của khách hàng.

Cuối cùng, nên kết thúc vấn đề như nào để biết được khách hàng quan tâm như thế nào.

4. Nhấc máy và gọi điện

  • Nên gọi điện bằng số di động. (Nên dùng trả sau để mạnh dạn gọi điện hơn)
  • Gọi điện bất kỳ khung giờ nào.
  • Mỗi cuộc gọi đều cần phải ghi chú về thông tin khách hàng. Nếu khách hàng từ chối luôn thì thôi, không cần ghi chú. Thông tin ghi chú ở đây không phải là mức độ quan tâm của khách hàng, mà cái chính phải là khách hàng thể hiện độ quan tâm như nào, khách hỏi những câu gì, khách hàng thắc mắc vấn đề gì? Làm sao để cuộc gọi sau sẽ hay hơn.

Quy trình telesales sẽ từ bước chuẩn bị => thực hiện => tối ưu lại => thực hiện => tối ưu.
Phải luôn cố gắng để ngày hôm sau gọi điện hay hơn ngày hôm trước, và có khi chỉ cần cuộc gọi điện sau đã phải hay hơn so với cuộc gọi điện trước.

Chat Zalo