Một bài viết sẽ cần có người đọc

Một bài viết sẽ cần có người đọc. Một bài viết không có người đọc thì nó chỉ là bài viết rác, không có giá trị.

viet bai

Mở đầu một chút: như thế nào thì được coi là backlink chất lượng? Trên mạng sẽ có khá nhiều bài viết về vấn đề này rồi, thôi thì Thế Anh cũng ngắn gọn quan điểm rằng:

  • Link trên bài viết đó được dẫn về để click về website, mang lại tỉ lệ chuyển đổi.
  • Chính vì thế, bài viết đó cần có người xem.
  • Bài viết đó cần được chia sẻ trên mạng xã hội, được index google và lên TOP.

Thế bây giờ mới quay vào vấn đề bài viết. Một bài viết ra không có người đọc thì có giá trị gì?

Bản thân bài viết đó sẽ chẳng có giá trị gì cả.

Thế sao trên blog Thế Anh lại có nhiều bài linh tinh không có giá trị như vậy?

Vì thế nó mới là blog, để giải tỏa cảm xúc một tí.

Liệu những bài viết đó sẽ có người đọc.

Sẽ có, người đang tìm hiểu về tôi sẽ đọc nó.

Cuối cùng, nếu các bài viết có SEO, có spin, có link thì hãy cố gắng để nó mang lại giá trị cho người đọc một chút.
Đọc nhiều cái bài viết chả hiểu cái mô tê gì cả, kiểu vừa đọc vừa ngẫm. Hóa ra là spin quá sâu, câu chữ mất nghĩa.

Chat Zalo