Code rich snippets hiển thị event cho website

Chắc nhiều bạn đang quản trị, làm SEO cho website Tiếng Anh, các website bằng lái xe, lịch học,… đều muốn hiển thị thêm các bài viết riêng con. Vậy thì hãy thử code rich snippets hiển thị event cho website dưới đây nhé.

Hãy thay thế các phần hiển thị và liên kết cần thiết.

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Event”>
<a itemprop=”url” href=”http://link 1″><span itemprop=”name”>Lich hoc<span></a><div itemprop=”description”>Chuong trinh hoc mien phi</div>
<meta itemprop=”startDate” content=”12-3-2015T8:00″> Starts: at
<meta itemprop=”endDate” content=”12-3-2016T”><br>Ends:
<br><br>
<div itemprop=”location” itemscope itemtype=”http://schema.org/Place”>
<a itemprop=”url” href=”http://link2″>Chua ro</a> <div itemprop=”address” itemscope itemtype=”http://schema.org/PostalAddress”><span itemprop=”addressLocality”>Ha Noi</span>, <span itemprop=”addressRegion”>Viet Nam</span></div></div>
<div itemprop=”offers” itemscope itemtype=”http://schema.org/AggregateOffer”><span itemprop=”lowPrice”>500000VND</span> – <span itemprop=”highPrice”>800000</span>
</div>
</div>

Chat Zalo