Nhật ký ngày 16.1.2016

Mạng mẽo quá chán, 12h đêm mới vào được website mà nghịch.

Hôm nay về quê, nói chung mình mạnh dạn hơn tí rồi đấy. :))

Về quê, bố mẹ thì nhắc nhở nhiều chuyện đi làm. Mình cũng chẳng biết tính làm sao nữa. Sắp hết năm rồi, sắp không thực hiện được những dự định lớn của 2015 này.

Và thế là, mình cũng vẫn chỉ là một thằng chém gió.

Suy nghĩ, mình chưa có cái gì gọi là giỏi thì phải. Lập kế hoạch mà không thực hiện được, không thực hiện đến cùng được.

Mình cần thay đổi. Thay đổi từ suy nghĩ đến hành động.

Chat Zalo