Điểm chú ý để lên tài khoản Facebook Ads thành công 100%

Facebook càng khoá tài khoản quảng cáo thì nhu cầu về tài khoản quảng cáo càng cao. Nhưng một người cũng chỉ có thể mở thẻ Visa có hạn, vậy làm sao để lên tài khoản ads thành công 100%.

Trong việc lên tài khoản ads, có 2 điểm chính:

 • Tài khoản Facebook
 • Tương tác tài khoản Facebook

Tài khoản Facebook

 • Thời gian lập
 • Thông tin tài khoản
 • Số lượng bạn bè
 • Xác minh gmail, phone.

Tương tác trên tài khoản Facebook:

 • Tương tác có thường xuyên hay không: 1 tuần vào like 1 bài, đăng 1 stt.
 • Tương tác có đầy đủ hay không: chỉ cần like, không làm gì khác.
 • Tương tác với Page hay không: có tài khoản cần có tài khoản không. Làm quảng cáo thì cần rồi.

Yếu tố xác để lên tài khoản Facebook thành công 100%:

 • Giờ đẹp.
 • Đẹp trai.

Dù các bạn có nuôi nick nhiều thế nào, tương tác nhiều thế nào, mà xấu trai, rồi lên tài khoản vào giờ xấu thì vẫn die thôi à.

Chat Zalo