Công cụ Auto Facebook để bán hàng

Để tăng lượt xem cho video Livestream thì các bạn có thể dùng nhiều phần mềm, trong đó có phần mềm mà Thế Anh đang bán dưới đây.

Chức năng phần mềm:

  • Tự động kết bạn theo ID
  • Tự động tham gia group theo ID
  • Tự động đăng lên tường từng tài khoản Facebook.
  • Tự động chia sẻ vào các nhóm.

Quan trọng:

  • Giới hạn thời gian thực hiện giữa 2 hành động.
  • Giới hạn hành động.

Giá bán:

500.000đ/vĩnh viễn

Chat Zalo