Cách mở tài khoản Facebook Ads bị khoá

Anh em chạy quảng cáo Facebook chắc bị khoá tài khoản nhiều, do đó nhu cầu về tài khoản Facebook Ads cũng nhiều, bên cạnh đó chính là cách để mở tài khoản Facebook đã bị khoá.

Đầu tiên, cần phải hiểu về vấn đề dẫn tới tài khoản Facebook Ads bị khoá thì mới có thể xử lý được. Và có 2 nguyên nhân dẫn tới tài khoản Facebook Ads bị khoá như sau:

  • Xác minh tài khoản: hoạt động bất thường
  • Liên hệ với chúng tôi: vi phạm chính xách

Đối với mở tài khoản Facebook Ads do hoạt động bất thường:

  • Điền đầy đủ thông tin theo mẫu của Facebook và hơn hết là up chứng minh nhân dân kèm theo.

Đối với mở tài khoản Facebook do bi phạm chính sách:

  • Thực ra thì phần lớn là không mở được đâu. Liên hệ cho vui thôi.

Điểm chú ý khi lập tài khoản Facebook:

  • Nên xin chứng minh nhân dân người thân rồi lập tài khoản Facebook theo thông tin đó.

Quan trọng nhất, tránh trường hợp tài khoản hoạt động bất thường. Không bị khoá sẽ không cần mở tài khoản:

  • Đẹp trai và tạo quảng cáo vào giờ đẹp là một trong những vấn đề quan trọng.
  • Không tạo tài khoản quảng cáo.
  • Đùa thôi, bất thường Facebook có nhiều nguyên nhân lắm. Và thường nguyên nhân là do tạo quảng cáo với ngân sách lớn so với ngưỡng, tạo quá nhiều nhóm quảng cáo, … hoặc Fanpage đó có vấn đề – cứ tạo quảng cáo là bị khoá tài khoản.
Chat Zalo